Disclaimer

Onze website en nieuwsbrief zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gasten en potentiële gasten van Restaurant Kawop. Wij besteden de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Kawop. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.
Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Het auteursrecht op deze website berust bij Restaurant Kawop of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Restaurant Kawop. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Restaurant Kawop.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Kawop.

 


Restaurant Kawop  Kawop Nieuwsbrief
    


© 2021 Restaurant Kawop  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring  |  Ontwerp en realisatie:   Gerjan Menge  |  Fotografie: Gea Laar KijkG Fotografeert